WARUNKI USŁUGI
cover

1. Strony

eFarmer B.V., spółka zarejestrowana w Holandii pod numerem Izby Handlowej 692090, z siedzibą pod adresem Laan van Kronenburg 14, 1188 AS, Amstelveen, Holandia, zwana dalej: eFarmer oraz osoba fizyczna lub prawna, który korzysta lub pragnie korzystać z aplikacji i usługi eFarmer, zwanej dalej: Klientem, wyraża zgodę na poniższe warunk:

2. Definicje

2.1. Umowa – niniejsza Umowa, Umowa eFarmer SaaS.

2.2. Minimalne wymagania systemowe – aby aplikacja eFarmer mogła osiągnąć swój potencjał, odwiedź stronę www.fieldbee.com, aby uzyskać wszystkie istotne szczegóły dotyczące obsługiwanych przeglądarek, urządzeń, urządzeń peryferyjnych i/lub ustawień sprzętu.

2.3. Aplikacja eFarmer – aplikacja eFarmer to mobilne i internetowe rozwiązanie typu Software-as-a-Service (SaaS), które pomaga rolnikom w obsłudze maszyn rolniczych i gromadzeniu informacji o pracach polowych. Zawiera automatyczne aktualizacje i uaktualnienia. Aplikacja eFarmer działa na smartfonie, tablecie lub przeglądarce internetowej Klienta. Usługa działa na serwerach Hetzner Online GmbH. Dane przesyłane są bezpiecznie od Klienta poprzez Internet do aplikacji eFarmer.

2.4. Klient – Klient to osoba fizyczna lub prawna, która korzysta lub chce korzystać z aplikacji eFarmer i usługi SaaS.

2.5. Dane Klienta – Dane Klienta to m.in. informacje przetwarzane i/lub generowane przez eFarmer w imieniu Klienta i przechowywane przez eFarmer. Dane klienta mogą obejmować informacje cyfrowe, w tym między innymi dane gospodarstwa, liczby, tekst, grafikę, zdjęcia, dźwięk, wideo, oprogramowanie i inne informacje.

2.6. Zarejestrowany Użytkownik – Zarejestrowany Użytkownik to Klient, który dokonał oficjalnej rejestracji w aplikacji eFarmer w aplikacji oraz na stronie internetowej www.fieldbee.com.

2.7. Usługa – Usługa to hostowana wersja eFarmer, oprogramowanie (w tym dokumentacja), które jest instalowane i hostowane na serwerach utrzymywanych i zabezpieczonych silnym 256-bitowym szyfrowaniem, standardem branżowym WildCard SSL lub zakontraktowanym przez eFarmer i dostępnym wyłącznie przez Internet i aplikację mobilną.

3. Rejestracja

Na stronie internetowej www.fieldbee.com. lub w sklepie Google Play możesz zarejestrować się w aplikacji eFarmer. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik Zarejestrowany pozostaje zarejestrowany do czasu podjęcia przez Użytkownika Zarejestrowanego decyzji o wyrejestrowaniu się. Zarejestrowany Użytkownik zostanie obciążony opłatą za dane przesłane do eFarmer przez Zarejestrowanego Użytkownika, które przetwarza Usługa.

4. Dane

4.1. Dane i analiza - Analiza danych i/lub informacje statystyczne generowane przez Usługę opierają się na:

 1. informacjach o użytkowaniu, które otrzymuje od eFarmer i/lub
 2. ewentualne niestandardowe informacje, które Klient wysyła (lub wysyła automatycznie) za pośrednictwem eFarmera.

Dane w punktach a) i b) mogą potencjalnie w przyszłości zawierać więcej lub mniej pozycji. Dane pod a) można obecnie zdefiniować jako:

Ogólne:

 • E-mail
 • Wersja aplikacji
 • Adres IP

Urządzenie:

 • Marka
 • Producent
 • Model
 • Przewoźnik
 • Wi-Fi
 • NFC
 • Telephon
 • Bluetooth

Android:

 • Usługi Google Play
 • Wersja systemu operacyjnego
 • Rozmiar ekranu

Aplikacja

 • numer wersji
 • wykorzystanie pamięci procesów eFarmer
 • czas (który był niezbędny) na przetworzenie żądania przeglądarki
 • adres URL żądania (może to być tajny adres URL, który może zawierać wrażliwe informacje, takie jak hasło Klienta w ramach żądania GET lub zapytań DB. eFarmer nie jest w stanie tego określić)
 • zapytań do bazy danych i czasu wykonania
 • błędy specyficzne dla aplikacji. Błędy te prawdopodobnie zawierają komunikaty generowane przez użytkownika (w celu ułatwienia debugowania aplikacji)

4.2. Dane Klienta

 1. Klient przez cały czas zachowuje własność swoich danych.
 2. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i/lub przetwarzanie przez eFarmer danych Klienta na serwerach eFarmer w okresie Rejestracji. Nieosobowe dane identyfikacyjne mogą być przechowywane na serwerach eFarmer przez czas nieokreślony, zgodnie z Polityką prywatności eFarmer   https://www.fieldbee.com/docs/privacy-policy-pl/.
 3. Klient udziela eFarmerowi prawa do wykorzystywania danych Klienta w celu świadczenia Usługi Klientowi(-om) oraz możliwości ulepszania Usługi przez czas nieokreślony.
 4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność, legalność, niezawodność, stosowność i prawa autorskie wszystkich danych Klienta.
 5. Klient jest odpowiedzialny za prowadzenie archiwum lub kopii zapasowej wszystkich danych Klienta. Przechowywanie danych Klienta odbywa się z należytą starannością.
 6. Dane klientów mogą być przechowywane za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług i serwerów zewnętrznych.
 7. eFarmer nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Klienta, niezależnie od tego, czy została spowodowana przez eFarmer, czy przez zewnętrznego usługodawcę.
 8. eFarmer nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie, poprawienie, zniszczenie, utratę, naruszenie lub niezapisanie przez Usługę jakichkolwiek danych Klienta.
 9. eFarmer nie udostępni danych Klienta, chyba że będzie to wymagane przepisami prawa.
 10. eFarmer może uzyskać dostęp do danych Klienta w celu reakcji na problemy serwisowe lub techniczne z Usługą lub w celu przeglądania i wykorzystywania danych Klienta, bez jakichkolwiek praw, w celu świadczenia i ulepszania Usługi.
 11. eFarmer zastrzega sobie prawo do ustalenia maksymalnej przepustowości, maksymalnej ilości pamięci lub innej pamięci komputera oraz maksymalnej ilości praw do danych Klienta, które Klient może przechowywać, publikować lub przesyłać w Usłudze lub za jej pośrednictwem.

4.3. Dostęp

 1. eFarmer będzie przez cały czas dokładał uzasadnionych ekonomicznie starań, aby zapewnić dostępność Usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem ograniczonych okresów konserwacji i napraw.
 2. Dostęp do Usługi, szybkość połączenia i jakość mogą się różnić. Dostęp do Usługi może być niedostępny z różnych powodów niezależnych od eFarmera, które uznawane są za siłę wyższą. Siła wyższa obejmuje wewnętrzną infrastrukturę IT i połączenie internetowe Klienta, kontrolowany przez rząd zakaz(y) użytkowania Internetu lub witryny internetowej lub cenzurę, sytuacje awaryjne, awarie usług stron trzecich, problemy z transmisją, problemy lub ograniczenia ze sprzętem lub siecią oraz zakłócenia sygnału lub wytrzymałość sygnału.
 3. eFarmer nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub ograniczenie dostępu do Usługi, jak również eFarmer nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy dostęp do Usługi nie będzie możliwy na skutek działania siły wyższej lub jakiejkolwiek formy przeciążenia, konserwacji technicznej (np. kopie zapasowe, aktualizacja oprogramowania), awarii sprzętu i/lub błędów.
 4. Klient dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi lub korzystaniu z Usługi, a w przypadku takiego nieuprawnionego dostępu lub użycia niezwłocznie powiadomi eFarmer.

4.4. Przechowywanie i prowadzenie rejestrów

 1. eFarmer zastrzega sobie prawo do ciągłego monitorowania, przeglądania, zatrzymywania i/lub ujawniania wszelkich informacji niezbędnych do spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, procesów prawnych lub żądań rządowych.
 2. eFarmer będzie przechowywać osobiste dane rejestracyjne Klienta do czasu podjęcia przez Klienta decyzji o usunięciu konta.
 3. W ciągu piętnastu (15) dni od usunięcia konta przez Klienta eFarmer może usunąć wszystkie dane Klientów bez uprzedzenia.
 4. Ważne! Usuniętych danych nie można odzyskać!
 5. eFarmer zastrzega sobie prawo do rejestrowania bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej nazwy i adresu Klienta (firmy), adresu e-mail (firmy), lokalizacji, numeru VAT, kraju, informacji o karcie kredytowej lub danych firm wykorzystywanych do przetwarzania kartą kredytową lub inną formą płatności w okresie Rejestracji Klienta.

4.5. Ciasteczka - Do prawidłowego działania Usługi wykorzystywane będą pliki cookies. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na używanie plików cookies w Usłudze. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności na stronie   https://www.fieldbee.com/docs/privacy-policy-pl/.

4.6. Właściwe użytkowanie - Klient zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów w związku z korzystaniem z Usługi. Klient lub ktokolwiek korzystający z Rejestracji Klienta zobowiązuje się ponadto nie angażować się w żadne z poniższych działań:

 • korzystanie z Usługi w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić Usługę, serwery eFarmer lub jakąkolwiek własność osób trzecich;
 • zbieranie, przechowywanie lub wykorzystywanie informacji o innych osobach w celu wysyłania niechcianych lub nieautoryzowanych komunikatów;
 • uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do któregokolwiek z serwerów eFarmer, innych klientów lub innych systemów lub sieci komputerowych;
 • zniesławianie, wykorzystywanie, nękanie, prześladowanie, groźby lub naruszanie w inny sposób jakiekolwiek prawa innych osób;
 • publikowanie, rozpowszechnianie jakichkolwiek nieodpowiednich, bluźnierczych, zniesławiających, naruszających prawo, obscenicznych, nieprzyzwoitych lub niezgodnych z prawem materiałów lub informacji;
 • usuwanie jakichkolwiek treści eFarmera w jakiejkolwiek formie
 • naruszanie jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

4.7. Treści użytkownika - Wszelkie treści użytkownika nie mogą być niemoralne, nielegalne lub zniesławiające i nie mogą zawierać języka lub obrazów pornograficznych ani żadnych innych wulgaryzmów, a także nie mogą naruszać żadnego prawa lokalnego ani zagranicznego, w tym przepisów dotyczących własności intelektualnej. Klient będzie ponosił odpowiedzialność za te czyny i zabezpieczy eFarmer przed wszelkimi roszczeniami z tego tytułu.

5. Oprogramowanie

5.1. Cena

 1. Wszystkie aktualne informacje o cenach eFarmera znajdziesz na stronie https://www.fieldbee.com/pl. W przypadku niestandardowych ofert możesz skontaktować się pod adresem info@fieldbee.com.
 2. eFarmer może automatycznie podnieść cenę dla Klienta do 10% rocznie, jeśli eFarmer przedstawi wiarygodne uzasadnienie, że czynniki określające cenę wzrosły pomiędzy okresami rozliczeniowymi. Czynnikami definiującymi cenę mogą być inflacja, ryzyko kursowe i wahania walut, zakup przez eFarmer przestrzeni serwerowej oraz inne usługi lub subskrypcje związane z Usługą. O wszelkich podwyżkach cen Klient zostanie poinformowany z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Klient może wypowiedzieć Usługę w przypadku podwyżek cen, od momentu ogłoszenia do miesiąca po wejściu w życie podwyżek cen.

5.2. Płatność - Płatność zostanie dokonana za pośrednictwem naszego dostawcy bramki płatniczej. Klient będzie rozliczany corocznie.

5.3. Ograniczenia

 1. Korzystanie z Usługi i dostęp do niej za pomocą sprzętu innego niż obsługiwany sprzęt wymieniony na stronie https://www.fieldbee.com/pl odbywa się na wyłączne ryzyko Klienta. eFarmer nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzeń spowodowanych użyciem nieobsługiwanego sprzętu.
 2. Klientowi nie wolno kopiować, modyfikować, łączyć, udzielać sublicencji, dystrybuować, sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, wypożyczać, tworzyć dzieł pochodnych ani w inny sposób wykorzystywać Usługi w całości lub w części.
 3. Klient nie będzie podejmował prób ani pozwalał innym osobom znajdującym się pod jego kontrolą na podejmowanie prób uzyskania informacji z Usługi lub na jej temat poprzez dezasemblację, dekompilację, dekodowanie, deszyfrowanie, inżynierię wsteczną lub w jakikolwiek inny sposób.

5.4. Własność intelektualna

 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługa, w tym wszystkie powiązane prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej oraz prawa własności, zarejestrowane lub niezarejestrowane, jest i będzie wyłączną własnością eFarmer i/lub jej Licencjodawców.
 2. Klientowi nie wolno rozpowszechniać, odsprzedawać ani udostępniać Usługi w całości ani w części.
 3. eFarmer może używać znaku towarowego i/lub nazwy handlowej Klienta w celach promocyjnych na stronach internetowych i/lub w druku, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
 4. Wszystkie znaki towarowe zawarte w Serwisie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy eFarmer, chyba że zaznaczono inaczej.

5.5. Oprogramowanie innych firm

 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że działanie Usługi może wymagać użycia określonego oprogramowania stron trzecich (np. aplikacji, systemów operacyjnych, oprogramowania przeglądarki) lub innego oprogramowania eFarmer. Dokładne specyfikacje można znaleźć na stronie https://fieldbee.com/pl.
 2. eFarmer nie będzie dostarczać Klientowi takiego oprogramowania stron trzecich ani innego oprogramowania eFarmer. Klient będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie ważnych licencji na takie oprogramowanie stron trzecich lub inne oprogramowanie eFarmer, na wyłączny koszt Klienta.

6. Rozwiązanie umowy i zwrot pieniędzy

6.1. Rozwiązanie

 1. Klient może w każdej chwili wyrejestrować się bez żadnych opłat administracyjnych. Wyrejestrowanie spowoduje zakończenie Usługi.
 2. W przypadku nadużycia przez Klienta Usługi lub w przypadku poważnego uchybienia, eFarmer zastrzega sobie prawo do przerwania Umowy i rejestracji Użytkownika, a także do odmowy dostępu i korzystania z Usługi.
 3. Wszelkie pozostałe i niezapłacone opłaty, w tym odsetki prawne i inne kwoty naliczone przez Klienta przed datą rozwiązania umowy, zostaną uiszczone na rzecz eFarmer i będą nadal podlegać dochodzeniu po rozwiązaniu umowy.
 4. Rozwiązanie niniejszej Umowy unieważnia wszelkie prawa przyznane lub nabyte przez Klienta w zakresie dostępu i korzystania z Usługi.
 5. eFarmer może rozwiązać niniejszą Umowę, jeśli Klient nie wykona któregokolwiek ze swoich obowiązków lub w inny sposób naruszy niniejszą Umowę i nie naprawi awarii lub naruszenia w ciągu piętnastu (15) dni od pisemnego powiadomienia.
 6. W przypadku rozwiązania umowy z powodu braku płatności eFarmer może uniemożliwić Klientowi dostęp do Usługi i korzystanie z niej do czasu otrzymania przez eFarmer pełnej zapłaty.
 7. Rozwiązanie niniejszej Umowy nie ogranicza żadnej ze stron jakichkolwiek środków prawnych ani praw.
 8. Obciążenie zwrotne karty kredytowej lub jakiekolwiek inne obciążenie zwrotne nie powoduje rozwiązania Umowy ani nie zwalnia Klienta z obowiązku płatności.
 9. Poniższe postanowienia niniejszej Umowy będą obowiązywać po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

6.2. Zwrot pieniędzy - eFarmer nie stosuje polityki zwrotu kosztów, ponieważ Usługa jest aplikacją typu SaaS (oprogramowanie jako usługa). Klient przed rejestracją powinien zawsze upewnić się, że Usługa działa zgodnie z potrzebami Klienta.

7. Gwarancja, odszkodowanie i odpowiedzialność

7.1. Gwarancja

 1. eFarmer gwarantuje, że Usługa będzie działać zasadniczo zgodnie z wszelkimi oświadczeniami złożonymi przez eFarmer. Całościowym i wyłącznym środkiem zaradczym w przypadku naruszenia niniejszej Ograniczonej Gwarancji będzie, według uznania eFarmera, albo: a. zwrot ostatniej uiszczonej opłaty (rocznej), lub b. naprawa, ulepszenie lub w inny sposób poprawienie działania Usługi w celu usunięcia nieprawidłowości w działaniu.
 2. Z wyjątkiem przypadków opisanych powyżej, Usługa i powiązane z nią materiały są dostarczane w stanie „TAK JAK JEST” i nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Dlatego eFarmer wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, w tym między innymi gwarancji wartości handlowej i przydatności do określonego celu, projektu, stanu, pojemności, wydajności, tytułu prawnego i nienaruszania praw osób trzecich.
 3. Gwarancje opisane powyżej i wyłączenie odpowiedzialności obowiązują po zaakceptowaniu i płatności.

7.2. Zabezpieczenie od odpowiedzialności - Klient zabezpieczy firmę eFarmer, jej podmioty stowarzyszone, dyrektorów, kadrę kierowniczą i pracowników przed wszelkimi szkodami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami radców prawnych i innych specjalistów) wynikającymi z lub wynikającymi z działalności Klienta, postępowania i odpowiedzialności za korzystanie z Usługi..

7.3. Obciążenie

 1. W żadnym wypadku eFarmer nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za utratę zysków, utratę przychodów, utratę oszczędności, utratę możliwości użytkowania, utratę lub uszkodzenie danych lub jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, przykładowe, karne lub wtórne, czy to z tytułu czynu niedozwolonego, umową lub innymi teoriami odzyskania należności, nawet jeśli eFarmer został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.
 2. Klient ponosi wyłącznie pełną i całkowitą odpowiedzialność za korzystanie z Usługi i poleganie na niej, nawet jeśli miałoby to skutkować nieprawidłowymi informacjami lub błędnymi wynikami.
 3. W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność eFarmer wynikająca z niniejszej Umowy lub w wyniku Rejestracji i korzystania z Usługi nie przekroczy łącznej kwoty ostatniej opłaty rocznej faktycznie uiszczonej na mocy niniejszej Umowy przez Klienta na rzecz eFarmer, poprzedzającej roszczenie.
 4. eFarmer nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub prowadzenie działalności zostanie uniemożliwione lub opóźnione w wyniku działań, zdarzeń, zaniechań lub wypadków pozostających poza jego kontrolą, w tym między innymi strajki, blokady, wypadki lub inne spory pracownicze, awaria komputera, usług użyteczności publicznej, sieci transportowej lub telekomunikacyjnej, działanie siły wyższej, wojna, zamieszki, zamieszki społeczne, umyślne szkody, zgodność z jakimkolwiek prawem lub zarządzeniem rządowym, zasadą, rozporządzeniem lub kierunkiem, wypadek , awaria instalacji lub maszyn, pożar, powódź, burza lub niewykonanie zobowiązania przez dostawców lub podwykonawców, pod warunkiem powiadomienia Klienta o takim zdarzeniu i przewidywanym czasie jego trwania.

8. Serwis i wsparcie

8.1. Serwis i wsparcie

 1. Podczas Rejestracji, usługi i wsparcie są dostępne bez dodatkowych kosztów dla Klienta.
 2. eFarmer dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań, aby Usługa była dostępna 8 godzin dziennie w godzinach 9:00–18:00 EET, 5 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem planowych i nieplanowanych prac konserwacyjnych. Planowana konserwacja zostanie przekazana z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 3. eFarmer zastrzega sobie prawo do świadczenia serwisu i wsparcia wyłącznie w oparciu o określone wersje oprogramowania.
 4. Klient może skorzystać ze wsparcia technicznego, udostępnianego za pośrednictwem poczty elektronicznej info@fieldbee.com.
 5. Serwis i wsparcie podlegają zasadom dozwolonego użytku i dołożenia wszelkich starań i obejmują:
  • diagnozowanie błędów w Serwisie i ich naprawianie (na odległość) poprzez wydawanie poprawek Serwisu,
  • wszelkie inne usługi wsparcia oferowane Klientowi przez eFarmer.
 6. Serwis i wsparcie nie obejmują diagnozowania i usuwania błędów wynikających z:
  • nieprawidłowego lub niewłaściwego korzystania z Usługi,
  • niewdrożenie przez Klienta zaleceń dotyczących rozwiązań błędów zgłoszonych wcześniej przez eFarmer,
  • korzystania z Usługi w jakimkolwiek celu, dla którego nie została ona zaprojektowana.
 7. Ewentualne pytania dotyczące pomocy technicznej i/lub zapytania od Klienta mogą być przechowywane w systemach stron trzecich.

8.2. Powiadomienia - Usługa może wysyłać do Klienta alerty i/lub powiadomienia. Do powiadamiania zostanie wykorzystana osoba trzecia. eFarmer nie może zagwarantować skutecznej usługi powiadamiania. Skuteczne powiadomienie uzależnione jest m.in. od:

 • dostępności stron trzecich do wysyłania wiadomości SMS lub innych powiadomień do określonych krajów,
 • problemów z łącznością i/lub siecią w dowolnym miejscu pomiędzy nadawcą a odbiorcą,
 • inne czynniki, o których eFarmer nie jest świadomy.

8.3. Informacje zwrotne/prośby o funkcje - eFarmer może umożliwić Klientom przekazywanie opinii na temat Usługi i/lub zapytania o nowe funkcje. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszystkie udostępnione informacje, modele, koncepcje, pomysły lub jakakolwiek udostępniona własność intelektualna zostaną przekazane eFarmerowi bez prawa do odwzajemnienia się w formie pieniężnej lub innej. Klient przyjmuje do wiadomości i gwarantuje, że wszystkie udostępnione informacje są tworzone i stanowią własność Klienta i nie naruszają żadnych praw żadnej innej strony.

9. Bezpieczeństwo i hasła

 1. eFarmer będzie przez cały czas dokładać uzasadnionych ekonomicznie starań, aby chronić dane Klienta. Klient upoważnia eFarmer do tworzenia kopii zapasowych swoich danych, jednakże eFarmer nie może być zobowiązany do tworzenia kopii zapasowych danych Klienta i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za utracone dane.
 2. eFarmer zastrzega sobie prawo do utrzymywania Usługi u renomowanego zewnętrznego dostawcy usług internetowych i/lub obiektu hostingowego, gdzie podlegają oni uzasadnionym z handlowego punktu widzenia środkom bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do Usługi. eFarmer nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieuprawnionego dostępu.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że niezależnie od takich środków bezpieczeństwa, korzystanie z Internetu lub połączenie z Internetem zapewnia nieuprawnionym osobom trzecim teoretyczną możliwość obejścia takich środków ostrożności i nielegalnego uzyskania dostępu do Usługi i/lub Danych Klienta.
 4. Dane Klienta będą przez cały czas przesyłane z wykorzystaniem technologii szyfrowania.
 5. eFarmer będzie przez cały czas dokładać uzasadnionych ekonomicznie starań, aby zabezpieczyć wszystkie ważne połączenia (dane). W związku z tym połączenia (dane) będą korzystać co najmniej ze standardu HTTPS. Norma ta utrzymuje wysoki poziom bezpieczeństwa, jednak teoretycznie naruszenia bezpieczeństwa mogą nastąpić np. w następujących sytuacjach:
  • błędy ludzkie w konfiguracji połączenia HTTPS,
  • jeśli jeden z punktów końcowych zostanie naruszony (np. keylogger lub gdy Klient jest zrootowany),
  • strona wydająca certyfikaty HTTPS (organ certyfikacji) doświadczyła naruszenia bezpieczeństwa (np. włamania).
 6. Pomimo stosowania wysoce bezpiecznych danych (połączeń), eFarmer nie może i nie gwarantuje prywatności, bezpieczeństwa ani autentyczności jakichkolwiek informacji przesyłanych w ten sposób przez Internet.
 7. Dla każdej autoryzowanej Rejestracji Klient ma możliwość wyboru loginu i hasła. Dane logowania mają charakter wyłącznie osobisty i nie będą przekazywane nikomu innemu. eFarmer nie zna i nie jest w stanie odzyskać hasła Klienta.
 8. Klient wyraża zgodę na niezwłoczne powiadomienie eFarmera o każdym nieuprawnionym użyciu jego Rejestracji lub innym naruszeniu bezpieczeństwa.
 9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce podczas jego Rejestracji.
 10. eFarmer nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych do logowania, ani za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe na skutek niezastosowania się Klienta do tych wymagań.

10. Różne

 1. Podczas korzystania z Usługi Klient będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Klientowi, są zastrzeżone dla eFarmer.
 2. Klient jest odpowiedzialny za opłacenie wszystkich podatków od sprzedaży, użytkowania, akcyzy, podatku VAT i innych podatków lub opłat rządowych, oprócz opłat za fracht, ubezpieczenie i instalację oraz opłat importowych lub eksportowych, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługa, w tym wszystkie powiązane prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe i inna własność intelektualna oraz prawa własności, zarejestrowane lub niezarejestrowane, jest i będzie wyłączną własnością lub wyłącznym prawem eFarmera.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługa (w tym np. kod źródłowy, algorytmy matematyczne, metody przetwarzania, projekt, wyniki testów porównawczych lub inne pomiary związane z wydajnością) stanowi cenne tajemnice handlowe eFarmer. Klient zachowa wszystkie informacje poufne w ścisłej tajemnicy i nie ujawni ich, z wyjątkiem sytuacji, gdy informacje są w domenie publicznej lub gdy ujawnienie jest obowiązkowe na mocy prawa lub trybunału.
 5. Jeżeli sąd właściwej jurysdykcji uzna jakikolwiek warunek lub postanowienie niniejszej Umowy za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.
 6. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy zostaną uznane za niewykonalne, postanowienia takie zostaną zawężone (lub w razie potrzeby usunięte) do minimalnego zakresu niezbędnego do zapewnienia ich wykonalności.
 7. Żadna zmiana, modyfikacja lub poprawka do niniejszej Umowy nie będzie skuteczna ani wykonalna, jeśli nie zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez strony.
 8. Klient potwierdza, że jest związany wszystkimi postanowieniami niniejszej Umowy.
 9. W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy eFarmerem a Klientem, zastosowanie będzie miało prawo holenderskie w języku angielskim. Sąd rejonowy w Amsterdamie w Holandii będzie jedynym sądem właściwym, chyba że jurysdykcję sprawuje inny sąd.
 10. eFarmer zastrzega sobie prawo do skierowania sporu do sądu właściwego dla miejsca zwykłego pobytu Klienta, przynajmniej w sądzie właściwym zgodnie z przepisami prawa.
Skontaktuj się z nami