Polityka prywatności
Privacy Policy

Jesteśmy wdzięczni za zainteresowanie naszymi usługami i produktami oraz naszą witryną internetową Fieldbee.com, społecznościami internetowymi, platformami usługowymi, aplikacjami na smartfony, których właścicielem i operatorem jest eFarmer B.V. (łącznie naszymi „Witrynami internetowymi” i wraz z naszymi usługami i produktami naszymi „Usługami” ).

eFarmer B.V. („eFarmer”, „my” lub „nasz”) szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się do ochrony Twoich Danych Osobowych (zgodnie z definicją poniżej). Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Twoje Dane Osobowe są gromadzone, przetwarzane i przechowywane, a także Twoje prawa do ochrony danych.

„Dane Osobowe” lub „Informacje osobowe” oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tę osobę. Nie obejmują danych, w przypadku których usunięto tożsamość (dane anonimowe). Pojęcie Danych Osobowych obejmuje wszelkie informacje określone jako Dane Osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do osób odwiedzających naszą Stronę internetową i użytkowników naszych Usług na całym świecie.

1. Administrator Twoich Danych Osobowych.

eFarmer B.V., adres: Laan van Kronenburg 14, 1183AS, Amstelveen, Holandia jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO w zakresie wszelkich Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Witryn internetowych i Usług. W związku z tym eFarmer B.V. jest odpowiedzialny i kontroluje przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w odniesieniu do danych osobowych zebranych za pośrednictwem Usług.

Wykorzystywanie informacji przekazanych nam przez naszych klientów (każdy „Klient” i łącznie nasi „Klienci”) w celu przetwarzania, ograniczonego do celu świadczenia Usługi, do realizacji której Klient zaangażował eFarmer.

eFarmer potwierdza, że masz prawo dostępu do swoich Danych Osobowych. Osoba ubiegająca się o dostęp lub chcąca poprawić, zmienić lub usunąć nieprawidłowe dane powinna skierować swoje zapytanie do eFarmer (administratora danych). Jeżeli zostaniesz poproszony o usunięcie danych, które przetwarzamy dla naszego Klienta, odpowiemy w rozsądnym terminie. Możemy przekazywać Dane Osobowe firmie, która pomaga nam świadczyć nasze Usługi (Dystrybutorom). Przekazy na rzecz Dystrybutorów ograniczają się do celu świadczenia Usługi i są objęte umowami o świadczenie usług z naszymi Klientami.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, nasze dane kontaktowe znajdziesz na końcu niniejszej polityki prywatności.

2. Rodzaje danych i gromadzenie danych

Możemy gromadzić, wykorzystywać i przechowywać różne Dane Osobowe, w tym:

 • Dane identyfikacyjne, w tym imię, nazwisko, adres firmy, nazwa użytkownika lub podobny identyfikator, tytuł i firma.
 • Dane kontaktowe, w tym adres e-mail i numery telefonów
 • Dane techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersja przeglądarki, strefa czasowa i lokalizacja, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny i platforma oraz inne technologie na urządzeniach, z których korzystasz, aby uzyskać dostęp do tej witryny oraz Naszych Usług;
 • Zbieramy informacje o koncie wewnętrznym, które nam udostępniasz: adres e-mail, numer telefonu i zdjęcia, i wysyłamy te dane do usługi analitycznej Mixpanel.

Dane zbierane są różnymi metodami, w tym:

Bezpośrednia interakcja obejmuje tożsamość osobistą i dane kontaktowe wprowadzone w celu wypełnienia formularza lub w korespondencji drogą pocztową, telefoniczną, e-mailową lub inną.

Dotyczy to również Danych Osobowych przekazywanych, gdy:

 • Wypełniasz formularz internetowy na naszej stronie internetowej lub w aplikacji na smartfona
 • Rejestrujesz się, aby otrzymywać nasze biuletyny i/lub aktualizacje
 • Zgłaszasz się do nas na konferencjach i wystawach
 • Rozpoczynasz interakcję biznesową

Zautomatyzowane technologie lub interakcje, które obejmują dane techniczne dotyczące Twojego sprzętu, działań i wzorców przeglądania. Dane Osobowe zbierane są przy użyciu plików cookies, logów serwera i innych podobnych technologii. Zebrane informacje służą diagnozowaniu problemów z naszym serwerem, administrowaniu naszym serwisem oraz dostarczaniu treści dostosowanych do Twoich zainteresowań. Możemy również otrzymywać Dane techniczne o Tobie, gdy odwiedzasz inne strony internetowe korzystające z naszych plików cookie.

Pliki cookie, które służą do poprawy funkcjonalności i użyteczności naszej obecności w Internecie. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do przechowywania danych na Twoim komputerze podczas korzystania z naszej witryny internetowej. Masz możliwość uniemożliwienia przechowywania plików cookies na Twoim komputerze poprzez odpowiednią zmianę ustawień swojej przeglądarki. Jeżeli jednak to zrobisz, możesz ograniczyć zakres funkcjonalności oferowanych przez naszą stronę. Pliki cookies nie są szkodliwe dla Twojego komputera i nie zawierają wirusów.

Google Analytics, usługa analizy oglądalności stron internetowych świadczona przez firmę Google, Inc. („Google”), wykorzystuje „pliki cookie” (pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny). Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania przez Ciebie z tej witryny (włącznie z Twoim adresem IP) będą przesyłane i przechowywane przez firmę Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z tej witryny przez Ciebie, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie dla witryny operatorów i świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie wiązać Twojego adresu IP z wszelkimi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zrezygnować z używania plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, należy jednak pamiętać, że taka odmowa może ograniczyć możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności tej witryny. Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

3. Wykorzystanie Twoich Danych Osobowych

Powody wykorzystania Twoich Danych osobowych mogą się różnić w zależności od celu ich gromadzenia. Regularnie wykorzystujemy Twoje dane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

Wykorzystujemy Twoje dane w celu świadczenia naszych Usług umownych lub przed zawarciem umowy z Tobą. Jeśli zamówisz Usługi od eFarmer lub skontaktujesz się z nami, aby poprosić o nasze Usługi, wykorzystamy Twoje dane, aby świadczyć Ci te Usługi. Informacje, których używamy, obejmują: informacje, których potrzebujemy, aby się z Tobą skontaktować lub w inny sposób komunikować się z Tobą; informacje dotyczące realizacji zamówienia, dostawy żądanych materiałów lub usług, konserwacji i szkoleń związanych z naszymi Usługami; informacje umożliwiające zarządzanie kontem, informacje umożliwiające pobieranie Usług lub korzystanie z nich oraz informacje dotyczące fakturowania i monitorowania płatności.

Wykorzystujemy Twoje dane, jeśli jest to usprawiedliwione naszymi uzasadnionymi interesami. Wykorzystanie Twoich danych może być również konieczne dla naszych własnych interesów biznesowych. Na przykład możemy wykorzystywać niektóre Twoje dane do oceny i przeglądu wyników naszej działalności, tworzenia sprawozdań finansowych, ulepszania naszych Usług, dostarczania reklam lub identyfikacji potencjalnych zagrożeń cyberbezpieczeństwa. Możemy wykorzystywać Twoje dane do celów marketingowych, na przykład w celu wysyłania Ci odpowiednich aktualizacji produktów i/lub udostępniania Twoich danych kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, partnerom-sprzedawcom, aby mogli bezpośrednio kontaktować się, kwalifikować i zarządzać relacją z klientem.

Wykorzystujemy Twoje dane po uzyskaniu Twojej zgody. W niektórych przypadkach możemy poprosić Cię o udzielenie nam odrębnej zgody na wykorzystanie Twoich danych. Możesz odmówić zgody, a odmowa nie będzie miała dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Możesz także w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli udzieliłeś nam zgody na wykorzystanie Twoich danych, będziemy je wykorzystywać wyłącznie w celach określonych w formularzu zgody.

Często pracujemy na podstawie zgody lub innych zgodnych z prawem podstaw w związku z kampaniami sprzedażowymi i marketingowymi. Na przykład, jeśli zapiszesz się do naszego biuletynu e-mailowego lub podasz nam swój adres e-mail i pozwolisz nam używać tego adresu e-mail do celów marketingu e-mailowego, lub gdy nasi partnerzy marketingowi udostępnią nam Twój adres e-mail, wykorzystamy Twoje dane kontaktowe w w celu dostarczania naszych kampanii e-mail marketingu. Zgodę możesz łatwo wycofać, w dowolnym momencie rezygnując z subskrypcji naszego newslettera e-mailowego. Możesz także skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub poczty na adresy podane na końcu tego dokumentu, aby poprosić o usunięcie Cię z naszej listy e-mailowej.

Wykorzystujemy Twoje dane w celu wywiązania się z obowiązków prawnych. Jesteśmy zobowiązani do zachowania pewnych informacji ze względu na wymogi prawne, na przykład przepisy podatkowe lub handlowe, lub możemy być zobowiązani przez organy ścigania do przekazania Danych Osobowych na żądanie.

Będziemy przechowywać Dane Osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których zbieramy Dane Osobowe, oraz zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi i uzasadnionymi interesami biznesowymi.

4. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, zmianie lub nieuprawnionemu ujawnieniu Danych Osobowych. Ponadto dostęp do Danych Osobowych mają wyłącznie ci pracownicy, kontrahenci i osoby trzecie, które są upoważnione do przetwarzania danych w naszym imieniu, na podstawie specjalnych instrukcji i z zastrzeżeniem obowiązku zachowania poufności.

5. Prawa do ochrony danych

Przysługują Ci następujące prawa do ochrony danych:

 • Zapewniamy naszym użytkownikom możliwość wypisania się z naszych list dystrybucyjnych w każdym masowym e-mailu wysyłanym z wykorzystaniem Danych Osobowych.
 • Gdy zostaniesz poproszony o podanie Danych Osobowych, możesz odmówić, ale w niektórych takich przypadkach eFarmer może nie być w stanie zapewnić swojej technologii lub usługi;
 • Żądać poprawienia swoich Danych Osobowych, jeśli są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne;
 • Żądać zaprzestania wykorzystywania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (za pośrednictwem określonych lub wszystkich kanałów);
 • Żądać, abyśmy zaprzestali przetwarzania Twoich Danych Osobowych w oparciu o zgodę;
 • Sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie to opiera się na uzasadnionym interesie i nie ma istotnych podstaw do dalszego przetwarzania tych danych;
 • Żądać usunięcia Danych Osobowych.

Należy jednak pamiętać, że możemy w dalszym ciągu przechowywać lub w inny sposób wykorzystywać Twoje Dane Psobowe, jeżeli mamy do tego uzasadniony interes lub obowiązek prawny lub umowny.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z ochroną danych należy skontaktować się z lokalnym organem ds. ochrony danych.

6. Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej PolitykiPprywatności, praktyk stosowanych w tej witrynie lub kontaktów z nią, skontaktuj się z nami pod adresem:

www.fieldbee.com

info@fieldbee.com

+31 208 932047

eFarmer B.V. Laan van Kronenburg 14, 1183AS, Amstelveen, Holandia

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Contact us